Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Protokół Ogólnopolski Konkurs Literacki

Protokół z rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

„Zapisane w pamięci. Obrazy, spotkania, zdarzenia…”

          Pod honorowym patronatem Burmistrza Parczewa

 

Komisja Konkursowa w składzie:

 

Helena Maczewska   –  polonista, poetka regionalna

Mariola Kowalska    –  bibliotekarz, animator kultury

Barbara Krzewska   –  polonista, recenzent tekstów literackich

po wnikliwej analizie 162 prac nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Zapisane w pamięci. Obrazy, spotkania, zdarzenia…” zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie wyłoniła:

 

3 prace nagrodzone:

I   miejsce   - ,,Spotkanie w Parczewie”, godło „KUBA”

II  miejsce  - „Trzy słowa o papieżu”,    godło ,,TADJAN”

III miejsce -  ,,Makatka”,  godło „Wspomnienie tamtych chwil” 

 

3 wyróżnienia:

„Medytacje jesiennego liścia”, godło ,,ADRMUS"

„Bieszczadzka impresja”, godło ,,Stary dziad"

„Gdy zatańczy w nowych szpilkach”, godło ,,KRATER"

Wśród 162 nadesłanych na konkurs prac komisja dostrzegła różny sposób podejścia do prezentowanych tematów. Autorzy tekstów relacjonowali wydarzenia społeczne, sięgali do historii, a także pisali o miłości, przyrodzie, przemijaniu…

Prace cechowała różnorodność stylów, często świetna kompozycja i ciekawe pomysły fabularne. Komisja gratuluje wszystkim autorom tekstów, doceniając ich zaangażowanie i chęć przedstawienia swoich obrazów, przeżyć i doznań zapisanych w pamięci.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Parczew, dnia 23 listopada 2021 roku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top