Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Literackie Pejzaże’2019

Z początkiem czerwca 2019 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie ogłasza II edycję Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych ,,Literackie Pejzaże”. Tym razem literackich, artystycznych i plastycznych wrażeń oraz natchnień dostarczy powieść Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem”. Gdyż obraz natury stworzony przez pisarkę jest tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu. Przyroda w ,,Nad Niemnem” tworzy szczególną krainę szczęścia. Tu bohaterowie powieści żyją w zgodnej harmonii z naturą. Odczuwają jej piękny ale i niezwykły związek człowieka ze światem przyrody. Pracownicy MGBP w Parczewie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie!!!

 

 

 

REGULAMIN

II Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych

LITERACKIE PEJZAŻE

§1 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem II konkursu Plastycznego Literackie Pejzaże, zwanego dalej konkursem, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie.

§2 Cele Konkursu

 1. Promocja literatury oraz popularyzacja czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych.
 2. Aktywność czytelnicza osób niepełnosprawnych wyrażona plastycznymi formami wyrazu.
 3. Rozwijanie twórczego myślenia oraz talentu plastycznego osób niepełnosprawnych.

§3 Temat Konkursu

 1. Tematem II edycji konkursu jest ,,Obraz natury” w powieści ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Motyw przyrody jako akcent piękna świata i silnego związku człowieka z naturą wyrażony dowolną formą przekazu plastycznego.

§4 Uczestnicy

 1. Konkurs plastyczny skierowany jest do osób niepełnosprawnych, podopiecznych placówek działających na teranie Miasta i Gminy Parczew (Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach).

§5 Warunki uczestnictwa

 1. Technika i forma prac jest dowolna.
 2. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator konkursu. W konkursie przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko autora pracy oraz nazwa placówki. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą tylko na potrzeby konkursu.

 §6 Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 15 września 2019 roku na adres siedziby Organizatora konkursu: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, ul.11 Listopada 62, 21-200 Parczew.

 §7 Nagrody

 1. Przeglądu wszystkich prac zgłoszonych do konkursu dokona powołana w tym celu komisja konkursowa. Komisję powołuje Organizator konkursu.
 2. Każda praca zgłoszona do konkursu będzie nagrodzona.    
 3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkową nagrodę w postaci książki i dyplomu.

 §8 Finał konkursu

 1. Podsumowanie konkursu połączone z wystawą prac oraz wręczeniem nagród odbędzie się 16 października 2019 roku w siedzibie Organizatora konkursu. Ponadto Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wyznaczonego terminu oraz miejsca podsumowania konkursu podyktowanych względami technicznymi.

§9 Regulamin konkursu

 1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu  oraz na stronie internetowej: www.bibliotekaparczew.pl                                                                                                                                                                                       Wszelkie informacje na temat konkursu można również uzyskać pod numerem telefonu Organizatora konkursu tel. 83 355 12 44

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top