Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

„Majówka z książką: „Nad Niemnem ”… Obraz natury.

„Wóz napełniony wiejskimi dziewczętami wtoczył się pomiędzy szare domostwa i gęste ogrody wsi długim sznurem rozciągniętej nad brzegiem wysokiej góry, u której stóp w falach swych błękit nieba i ciemny bór odbijając płynął cichy, spokojny Niemen.”

 W dniu 8 maja 2019 roku, podczas biblioterapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie odbyło się spotkanie literackie poświęcone powieści Elizy Orzeszkowej pt.: „Nad Niemnem”, podczas którego dokonano analizy i omówienia wybranych fragmentów dzieła literackiego. Bogactwo literackich opisów piękna nadniemeńskiej przyrody przedstawiono także w prezentacji multimedialnej. Dzięki pięknym zdjęciom przedstawiającym kwiaty, drzewa i zioła z przydomowych zielników zamieszczonych w pokazie, uczestnicy spotkania mogli przenieść się „oczyma wyobraźni” w głąb piękna przyrody opisywanej przez Orzeszkową, poczuć ich siłę, nieprzemijalność i bliskość natury w harmonii  płynącej z relacji człowieka z przyrodą.

Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „#BIBLIOTEKA”.  Miłym akcentem spotkania były życzenia dla Bibliotekarzy z okazji ich święta.  

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top