Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Pamiętniki Legionistów…

   W dniu 21 listopada 2018 roku w Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Parczewie odbyło się literackie spotkanie z udziałem Koła Regionalnego Seniorów  w Parczewie. Była to druga część spotkania pod hasłem ,,Polska Droga do Niepodległości”. Tym razem w całości poświęcona wspomnieniom, zapiskom, pamiętnikom legionistów. Fragmenty tych bezcennych relacji zapisanych na papierze listu, zeszytu, notesu pozwoliły jeszcze raz poczuć klimat wydarzeń zapisanych na kartach historii narodu polskiego, zapisanych heroicznymi i bohaterskimi czynami wielu bezimiennych ludzi, żołnierzy legionistów. W trakcie spotkania promowano również dwu tomową Księgę Stulecia Niepodległości. Nieskończenie Niepodległa 1918-2018. Uczestnicy spotkania dyskutowali  o polskiej historii walk o niepodległość i nadziei na jej odzyskania. Przytaczali historyczne postaci i fakty, wspominali historię swych lokalnych ojczyzn. Bohaterów niepodległości uczczono także śpiewem, wzruszających do łez i chwytających za serce, znanych i ważnych dla Polski pieśni patriotycznych. Spotkanie zorganizowano w ramach Roku Niepodległości  w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie ,,Niepodległość zadana pokoleniom”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top