Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Zakwitły jesienne literackie pejzaże….

   Ogłoszony tuż przed wakacjami konkurs plastyczny osób niepełnosprawnych ,,Literackie Pejzaże” zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna w Parczewie doczekał się szczęśliwego finału. Konkurs plastyczny ,,Literackie Pejzaże” skierowany był do osób niepełnosprawnych, podopiecznych placówek działających na teranie Miasta i Gminy Parczew (Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach). Podsumowanie I edycji konkursu miało miejsce w Warsztacie Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie. Cele konkursu są bardzo szlachetne, a są nimi: promocja literatury oraz popularyzacja czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych; aktywność czytelnicza osób niepełnosprawnych wyrażona plastycznymi formami wyrazu; rozwijanie twórczego myślenia oraz talentu plastycznego osób niepełnosprawnych. Tematem I edycji konkursu była ,,Moja Niepodległa”, motyw Ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, wyrażenie własnych przeżyć, uczuć, emocji oraz własne rozumienie pojęcia ojczyzna, niepodległość, patriotyzm. Przekazanie tych myśli za pomocą dowolnej formy plastycznego wyrazu. Przeglądu wszystkich prac zgłoszonych do konkursu dokonała, powołana w tym celu, komisja konkursowa. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkową nagrodę w postaci albumu  oraz dyplomu. Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie serdecznie dziękują  Kadrze i Podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie za udział w konkursie z nadzieją dalszej owocnej współpracy. Wielkie dzięki!!!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top