Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Uzdrawiająca moc książki…

   W dniu 20 września 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lasach, po wakacyjnej przerwie, odbyło się kolejne w tym roku spotkanie z biblioterapią w ramach realizowanego przez bibliotekarzy MGBP w Parczewie cyklu Rozmowy nie tylko o książkach. Tematem przewodnim spotkania była terapeutyczna rola bajki, baśni, legendy, podania. Bowiem w każdym zapisanym tekście literackim kryje się określony potencjał pozytywnej energii i mocy. Terapia książką pozwala uruchomić wyobraźnię, kreatywność. Jest również wdzięcznym drogowskazem do wielu działań i realizacji własnych planów i marzeń. Każdy utwór literacki niesie także określone przesłanie, morał, motto. Warto z nich korzystać, pod warunkiem, że będą służyły tylko szlachetnym i wzniosłym celom. W trakcie spotkania bibliotekarze MGBP w Parczewie przeczytali dwa utwory: włoską legendę o wrzosie oraz lokalną legendę o pochodzeniu nazwy miasta Lublina. Bardzo rodzinny a zarazem swobodny sposób prowadzenie zajęć w naturalny sposób wyzwolił w uczestnikach chęć aktywnego udziału, wypowiadania się oraz stworzył miłą atmosferę wzajemnego szacunku, więzi  i akceptacji. Radość w sercu rodzi myśl, że książki mają uzdrawiającą moc. Warto tego doświadczyć.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top