Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Ojczyzna… wspólne dobro

   W dniu 21 czerwca 2018 roku już po raz kolejny pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach, w ramach rozmów nie tylko o książkach. Tym razem tematem zajęć biblioterapii była przypadająca w 2018 roku 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, a zatem tematyka patriotyzmu rozumianego w szerokim tego słowa znaczeniu, jak również lokalnego tak bardzo bliskiego każdemu człowiekowi. Podopieczni domu chętnie włączyli się do rozmowy, przytaczając liczne przykłady postaw i zachowań patriotycznych znanych im z literatury, filmów czy muzyki. Wszak Ojczyzna to dobro wspólne. Jej umiłowanie i szacunek do niej wyraża się przez czyny bohaterskie, odpowiedzialną pracę, codzienne tworzenie historii miejsc bliskich, pamięć o ludziach i wydarzeniach, tworzenie wspólnoty i wzajemna pomoc, troska. Patriotyzm to zadanie, zadanie dla pokoleń. Ożywioną dyskusję dopełniały fragmenty wierszy poetów patriotów. Spotkaniu towarzyszyło także wiele wzruszających chwil. Jedną z nich był moment kiedy to pracownicy biblioteki zostali obdarowani, w dowód nawiązanej współpracy oraz sympatii, pięknymi pracami autorstwa podopiecznych domu. Podarowane artystyczne dzieła urzekły bibliotekarzy sposobem wykonania oraz niepowtarzalnością i niezwykłością prezentowanych motywów. Serdeczne dzięki za tak piękne przyjęcie!!!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top