Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Szkolenie Bibliotekarzy Powiatu Parczewskiego

   W dniu 20 czerwca 2018 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie była gospodarzem szkolenia bibliotekarzy powiatu parczewskiego. W bogatym programie szkolenia, które miało miejsce w Czytelni MGBP znalazły się następujące pozycje:

   • Przegląd nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży opracowany przez Dział Zakupu i Materiałów Bibliotecznych WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie;

   • Prezentacja działań kulturalno-oświatowych: formy pracy z czytelnikiem dziecięcym realizowane w MGBP w Parczewie oraz GBP i filiach bibliotecznych prezentowane przez dyrektorów placówek bibliotecznych z powiatu parczewskiego;

   • „Polacy walczący o wolność”, prezentacja multimedialna opracowana i zaprezentowana przez  Panią Edytę Dziewulską, bibliotekarza MGBP w Parczewie;

   • Dyskusja. Sprawy bieżące i  organizacyjne.

   Szkoleniu bibliotekarzy powiatu parczewskiego towarzyszyło zwiedzanie pomieszczeń parczewskiej biblioteki: wypożyczalni dla czytelników dorosłych, oddziału dla dzieci oraz dziecięcej przestrzeni multimedialnej. Organizatorem szkolenia była Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top