Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Miłosne zaczytanie

   W dniu 21 lutego 2018 roku w Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie odbyło się kolejne spotkanie literackie z cyklu: ,,Literackie popołudnia z biblioteką”,  skierowane do członków Koła Regionalnego Seniorów w Parczewie. Uczestnicy spotkanie mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą najsłynniejsze miłosne pary obecne w historii literatury polskiej i powszechnej oraz filmu. Ponadto bibliotekarze czytali wybrane fragmenty utworów literackich, głównie poezji, dopełniające prezentację. Tego typu spotkania nie tylko promują książkę w lokalnym środowisku seniorów, lecz służą także integracji tej grupy lokalnego społeczeństwa.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top