Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Sprzątanie świata w Przewłoce

Sprzątanie świata to coroczna akcja, w której udział biorą wszyscy, którym nie jest obojętny los

i wygląd naszego świata.

W tym roku Filia Biblioteczna w Przewłoce też przyłączyła się tej akcji. Dzieci wraz

nauczycielami miejscowej szkoły sprzątały plac wokół Biblioteki i Wiejskiego Centrum Kultury.

Sprzątanie poprzedzone było czytaniem i oglądaniem książek ekologicznych i przyrodniczych

w bibliotece, oraz rozmowami o naszej ziemi i zagrożeniach jakie niesie zaśmiecanie jej.

Dzieci namalowały także plakaty, które znalazły się na wystawce w bibliotece.

Głównym zadaniem tej akcji było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz promocja książek ekologicznych i przyrodniczych znajdujących się w zbiorach Filii Bibliotecznej w Przewłoce.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top