Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Wędrówki ze słowem…

   W dniu 28 października 2015 roku w Czytelni MGBP w Parczewie odbył się wykład skierowany do Słuchaczy sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Parczewie.

Słuchacze UTW uczestniczyli w wykładzie pt.:  Wędrówki ze słowem. Przegląd poezji i prozy Apolinarego Nosalskiego.  A dorobek literacki tego lokalnego poety i pisarza, nauczyciela i regionalisty jest bardzo imponujący i obszerny. Warty jest ciągłego poznawania i przypominania. Setki napisanych wierszy, opowiadań i powieści. Przelanych na papier własnych wspomnień, myśli i refleksji literata. Spisywane i zasłyszane przed laty historie i zdarzenia, przekazywane z pokolenia na pokolenie, które mogły się wydarzyć naprawdę, posłużyły za temat wielu niezapomnianych utworów literackich.

Apolinary Nosalski był, bez wątpienia, mistrzem słowa.

Wykład ubogaciły:  prezentacja multimedialna Nieprzemijający czas. Prace i Pasje Apolinarego Nosalskiego oraz emisja reportażu radiowego Nie muszę wracać do korzeni, którego bohaterem był oczywiście Apolinary Nosalski. W tym miejscu należy koniecznie wspomnieć o pozytywnym odbiorze, ze strony słuchaczy, treści przedstawionych na wykładzie.

Spotkanie odbyło się w ramach obchodów: 

Zrodzony dla słowa… 2015. Rok Apolinarego Nosalskiego.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top