Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Jarmark Jagielloński - 2015

To już 11 raz w okresie wakacji odbył się Jarmark Jagielloński w Parczewie, nawiązujący do dawnej tradycji królewskich jarmarków oraz promujący sztukę i rzemiosło ludowe. W tegorocznym jarmarku uczestniczyli również Bibliotekarze MGBP w Parczewie, gdzie na specjalnie przygotowanym stoisku promowali i udostępniali zainteresowanym osobom wydawnictwa regionalne.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top