Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Kultura Ziemi Parczewskiej

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

 informuje ,

że realizuje  projekt  pod nazwą ,, Kultura Ziemi Parczewskiej ‘’.

W ramach projektu  zostaną wydane :

- publikacja  ,, Kultura Ziemi Parczewskiej’’

- widokówki wydzieranki ,, Dawny Parczew’’,

- widokówki wydzieranki ,, Kultura tradycyjna ‘’

001-100.jpg 002.jpg 003-100.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie  Projekt  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top