Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Być pisarzem…

   W Światowym  Dniu Poezji , 23 kwietnia 2015 roku, w Warsztacie Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie odbyło się spotkanie literacko-czytelnicze:     Być pisarzem…  Przegląd prozy Apolinarego Nosalskiego.   Dorobek prozatorski Apolinarego Nosalskiego w świetle jego dokonań literackich, jako autora szkiców i powieści historycznych, opowiadań i opowieści, współczesnych powieści obyczajowych, zaprezentowano w formie prelekcji i pokazu medialnego. Literacką perełką spotkania było, pochodzące ze zbiorów rodzinnych literata, archiwalne opowiadanie Chałupa Spotkanie Być pisarzem… Przegląd prozy Apolinarego Nosalskiego zorganizowała  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie w ramach obchodów:   Zrodzony dla słowa… 2015. Rok Apolinarego Nosalskiego

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top