Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Parczew na królewskim szlaku historii

W dniu 9 sierpnia 2014 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyła się konferencja naukowa  ’’ Parczew na królewskim szlaku dziejów  ’’ z udziałem wybitnych naukowców lubelskich uczelni: UMCS i KUL. Zaproszeni na konferencję naukowcy przybliżyli społeczeństwu parczewskiemu dzieje królewskiego miasta Parczew, z  poszczególnych tematów:

- Herb i pieczęć miasta

- Parczew jako miejsce zjazdów polsko-litewskich

- Sejm parczewski a kwestia różnowierców

- Sejm parczewski 1564 roku

- Recepcja uchwał soboru trydenckiego w Polsce

W trakcie trwania konferencji odbyła się promocja wydawnictwa „ Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii ”, ponadto słuchacze mięli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej i wystawy „Parczew na jagiellońskim szlaku ”. 

Konferencję zorganizowano w ramach projektu „ Dzieje Parczewa ” realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top