Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Zabawa w szkołę w Przewłoce

Zabawa  w szkołę  w  Filii  Bibliotecznej  im.  J. Moniuk  w  Przewłoce

    W ciepłe wiosenne dni biblioteka zapełnia się dziećmi ze świetlicy szkolnej, które bardzo się

nudzą.  Urozmaicając ofertę biblioteki wymyśliliśmy razem z dziećmi zabawę w szkołę . Zabawa przebiegała na zasadzie lekcji bibliotecznych. Pierwszego dnia ( 4 czerwiec)  odbywały się zajęcia z języka polskiego na których dzieci czytały książki  znajdujące się w zbiorach biblioteki, a także recytowały znane wierszyki. Drugiego dnia odbyły się  zajęcia z plastyki, na których dzieci malowały obrazki na kartonach i chodniku do wcześniej przeczytanych książek. Trzeciego  dnia odbywały się zajęcia z informatyki z wykorzystaniem komputerów znajdujących się w bibliotece. Rolę nauczycielki pełniła jedna z uczennic . Natomiast rola bibliotekarki ograniczyła się do oceniania i nagradzania słodyczami najaktywniejszych uczestników lekcji.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top