Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Tadeusz Kościuszko – bohater i patriota

W dniu 10 kwietnia 2014r. o godz. 10.00 w Czytelni MGBP w Parczewie odbył się etap gminny konkursu '' Tadeusz Kościuszko - bohater, patriota.'' W etapie gminnym konkursu udział wzięło 9 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie , Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie oraz Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. Komisja konkursowa w składzie : Zofia Zajączkowska, Publiczne Gimnazjum im. W. Jagiełły w Parczewie; Jadwiga Ogłozińska, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie; Marian Kowalski, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, wyłoniła 3 laureatów do etapu powiatowego. W przerwie Pani Jadwiga Ogłozińska przeprowadziła krótką inscenizację pt . ,, Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie ‘’. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe upominki, które osobiście wręczyła Pani Teresa Bonik, dyrektor parczewskiej MGBP.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top