Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Wiosna - Budząca życie...

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie zorganizowała, dla Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie, prelekcję etnograficzną '' Budząca życie... Wiosna w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach.'' W prelekcji nawiązano do dawnych staropolskich obrzędów i zwyczajów wpisanych w tradycję i ludowość a kultywowanych po dzień dzisiejszy w wielu regionach Polski. Wiosna w etnografii polskiej jest czasem radości z budzącego się życia i przynosi moc, siłę i nowe nadzieje. Obfituje w wyjątkowo bogatą symbolikę i obrzędowość kościelną i świecką ( Popielec, Przywoływanie wiosny, Kwietna Niedziela, Triduum Paschalne, Śmigus Dyngus, Zielone Światki … ), które zwiastują pełnię życia, zdrowie, urodzaj, szczęście i pomyślność, ochronę przed złymi mocami i chorobami. Prelekcji etnograficznej towarzyszył premierowy pokaz multimedialny '' Budząca życie... Wiosna w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach '', w którym wykorzystano staropolskie grafiki nawiązujące do tradycji ludowej związanej z celebracją tej pory roku. Całość spotkania dopełniła miniatura muzyczna '' Cztery Pory Roku - Wiosna '' Mistrza Antonio Vivaldiego oraz płynące z głębi serca wielkanocne życzenia świąteczne.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top