Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Seminarium wyjazdowe bibliotekarzy

W dniu 9 października 2012 r. bibliotekarze z MGBP w Parczewie wraz z grupą bibliotekarzy z powiatu parczewskiego odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej  w ramach Seminarium Wyjazdowego. Największą ciekawostką wyjazdu było zwiedzanie BARWNEJ  Biblioteki Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży. Nowoczesne wnętrza i wyposażenia biblioteki  zachwyciły bibliotekarzy.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Wyjazd związany był z obchodami Roku J.I.  Kraszewskiego, jak również 50- lecia  istnienia muzeum. Bibliotekarze poszerzyli wiedzę na temat wielkiego pisarza oraz  rodu Kraszewskich, co przedłoży się na dalszą ich pracę.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top