Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Biblioteka ciągle w grze!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie z  Powiatową Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury w Parczewie zorganizowały wspólnie, w dniu 10 maja 2012 roku, seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu parczewskiego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem ,, Biblioteka ciągle w grze! ”. W programie szkolenia znalazły się m. in.:

- prezentacja wystawy objazdowej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie ,, Żywot i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego ”, połączona z dyskusją na temat czytelnictwa książek ,, pisarza z Romanowa ”;

- informacja turystyczna w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie.

  Ponadto bibliotekarze podjęli dyskusję skupioną wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami.

  Każde spotkanie szkoleniowe jest niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.

Jest także ważnym momentem zintegrowania lokalnego środowiska bibliotekarskiego.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top