Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Informacja o zrealizowanych projektach

Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie

Miejsko- Gminna  Biblioteka Publiczna w Parczewie za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania ‘’Jagiellońska Przystań ‘’  w Parczewie złożyła  dwa projekty do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ‘’  objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekty zostały pozytywnie ocenione . Od maja br. funkcjonuje przy MGBP w Parczewie „ Punkt Informacji Turystycznej” . Celem PIT-u jest promocja walorów turystycznych ,  przyrodniczo –krajobrazowych i kulturowych miasta i okolic Gminy Parczew.  Punkt Informacji Turystycznej pozwoli wszystkim zainteresowanym uzyskać niezbędne informacje  o najciekawszych miejscach i wydarzeniach dotyczących obszaru gminy Parczew.  W ramach tego zadania została utworzona strona internetowa  www.pit.parczew.com , na której są  zamieszczane wszelkie informacje o imprezach kulturalnych , sportowych i turystycznych. Została zamieszczona również m.in. kompleksowa informacja o bazie wypoczynkowo-hotelarskiej, atrakcjach turystycznych , zabytkach. Punkt został wyposażony w : laptop, biurko , krzesło , oraz regał wystawienniczy . Ponadto wydano foldery (folder A4-wielostronicowy, folder A2 z mapą, folder A5 8 stronicowy, folder A4 –składany) a także pocztówki  o obszarze gminy Parczew posłużą jako informatory turystyczne dla wszystkich zainteresowanych. Zawarte w nich są informacje o punktach  wartych odwiedzenia m.in. miejsca sztuki sakralnej, miejsca pamięci, instytucje kulturalno- oświatowe , informacje o bazie gastronomicznej , medycznej , noclegowej, parkingowej, punkty usługowo-handlowe ( stacje benzynowe, autoserwice , sklepy, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne). Wyżej wymienione publikacje mają na celu promocję miasta Parczewa i okolic oraz służyć turystom   jako przewodnik po naszym regionie.

Realizacja drugiego projektu pn. „ Promocja walorów turystycznych Parczewa i jego okolic „ pozwoliła wzbogacić  Punkt Informacji Turystycznej  o płyty z filmem promocyjnym  o Parczewie , oraz zakup projektora multimedialnego .Film pn. „Parczew-tradycja, pasja, nowoczesność” trwa ponad 6 minut. Parczew został zaprezentowany jako miasto czyste i zadbane, ze wspaniałym  otoczeniem lasów i jezior, miejscem do którego warto wybrać się na odpoczynek. Zostały w nim ukazane najpiękniejsze budowle i miejsca oraz najciekawsze wydarzenia kulturalne. Część filmu poświęcona została również lokalnej przedsiębiorczości. Krótszy film trwa ponad 2 min. Składa się z wybranych elementów z „ Filmu dłuższego” . Oba te filmy zostały umieszczone na stronie internetowej, która powstała wraz z utworzeniem Punktu Informacji Turystycznej (www.pit.parczew.com) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie (www.parczew.com) .  Zakupiony projektor jest wykorzystywany do wyświetlania filmów promocyjnych dla wszystkich , którzy wyrażą chęć  ich obejrzenia bezpośrednio w Punkcie Informacji Turystycznej. Wykorzystywany jest również przy prezentacji filmów podczas ważniejszych imprez, festynów itp. Projekcje filmów odbywają się na życzenie odwiedzających MGBP.

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top