Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Książka Roku Lubelszczyzny

Dnia 28 września 2011 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas w Parczewie odbyła się prezentacja Książki Roku Lubelszczyzny 2010.

Zaszczytny tytuł Książki Roku Lubelszczyzny 2010, w kategorii wydawnictwo regionalne monograficzne, otrzymała publikacja naukowa Czterysta lat Karmelitów Bosych w Lublinie 1610-2010. Autorem nagrodzonej książki, wydanej w formie jubileuszowego albumu, jest o. Arkadiusz Smagacz, profes wieczysty Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych. Ta okolicznościowa księga przedstawia dzieje lubelskiej fundacji Zakonu Karmelitów Bosych, od jej założenia aż po czasy współczesne. Na wstępie autor napisał m.in.: '' … człowiek swoją codziennością pisze nie tylko historię własną, ale także ojczyzny, wspólnoty, domu, rodziny. Wszystko dzieje się w czasie, który mimo iż jest niezwykłym darem, mija bezpowrotnie ''. Nagrodzona publikacja, ze względu na swój charakter naukowy, jest wielowątkowa. Autor przybliża w niej bogatą historię lubelskiego karmelu. Opisuje pierwsze lata fundacji, jej dynamiczny rozwój jak i napotykane trudności. Doświadczenia okresem rozbiorów, dwu wojen światowych i czasu powojennego pozostawiły trwały ślad również w teraźniejszości. Prezentowane wydawnictwo mogło powstać dzięki klasztornemu archiwum, w którym od wieków gromadzone są bezcenne sakralia, starodruki, dokumenty życia społecznego, fotografie.

Spotkanie ze społecznością Warsztatu dopełnił pokaz multimedialny zdjęć pochodzących z  bogatej szaty graficznej albumu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top