Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Różne oblicza miłości

W atmosferze walentynkowego święta, odbyło się spotkanie biblioterapeutyczne, skierowane do Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Parczewie. Tematem przewodnim spotkania pt. Jest miłość był motyw miłości w literaturze, piosence i filmie. Przy pomocy tematycznej prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania przekroczyli granice czasu i przestrzeni, przenosząc się w świat minionych epok literackich, kultur i cywilizacji. Słuchając fragmentów książek, wierszy i piosenek poznali różne oblicza miłości, gdyż miłość nie jedno ma imię. To nie tylko uczucie łączące kochające się osoby, ale to również miłość do Boga, ludzi, świata, ojczyzny… Motyw miłości jest zawsze obecny w literaturze. Począwszy od, bogatej w doznania artystyczne, literaturze świata antycznego, a kończąc na czasach współczesnych. Już na kartach najstarszej księgi świata, biblii, św. Paweł, pisząc hymn do miłości, przedstawia ją jako największy dar stwórcy, stawiając miłość przed wiarę i nadzieję. Natomiast poeci romantyczni uznali miłość jako najwyższą wartość w życiu, a temu kto jej nie przyjął bądź ją odrzucił groziło wieczne potępienie. A współcześni literaci zapytają całą ludzkość świata o istotę miłości: Czym jest miłość, skoro przenosi góry i grzechy odpuszcza, wszystko wybacza i wszystko wyjaśnia?

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top