Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Wystawa o Apolinarym Nosalskim

W dniu 18 stycznia 2013  roku  o godz. 1100   w Miejsko- Gminnej Bibliotece  Publicznej w Parczewie odbyło się uroczyste  otwarcie wystawy  o Apolinarym Nosalskim pt. „Nasz Regionalista‘’ . Wystawa została dofinansowana  w ramach projektu pt. „Edukacja Regionalna‘’ w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 . Wystawa ma na celu przybliżenie twórczości literackiej naszego regionalnego pisarza  dla całej społeczności lokalnej.

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe , oraz zaproszeni goście. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy w godzinach otwarcia biblioteki  od poniedziałku do piątku  w godzinach 1000 – 1800.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top