Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Konferencja naukowa ,,Parczew w dziejach’’

W dniu 6.12.2013r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyła się konferencja naukowa poświęcona historii Parczewa, nawiązująca do przypadającego  w 2014 roku, 450- lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego przez króla Zygmunta Augusta , które dokonało się na ostatnim parczewskim sejmie.

Jubileusz tego wydarzenia jest  zaakcentowany  realizacją  projektu „Dzieje Parczewa”, który ma   przybliżyć  mieszkańcom Parczewa bogatą historię  miasta, jego dzieje, tradycję i kulturę.

     Prelegentami byli naukowcy z wyższych uczelni lubelskich: UMCS i KUL. Miasto Parczew po raz pierwszy w swej historii miało zaszczyt gościć tak wybitnych i cenionych naukowców podczas jednej konferencji .

 Tematy konferencji :

-   Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne Parczewa w świetle źródeł archeologicznych –

    dr hab. Jerzy Libera prof. UMCS

-   Miasto w XV-XVI w. - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł

-   XVII-XVIII w. - dr hab. Dariusz Kupisz prof. UMCS 

 -   W latach 1795-1866 – prof. dr hab. Albin Koprukowniak

-   Powstanie styczniowe – dr Dariusz Tarasiuk

-   W latach 1866-1918 – dr Krzysztof Latawiec

-   II Rzeczpospolita – dr hab. Mariusz Korzeniowski

-   Okupacja i ruch oporu – dr Janusz Kłapeć

-   Miasto w latach 1944-1989 – dr Mirosław Szumiło

Przerwę w konferencji wzbogaciła  inscenizacja teatralna „Rozmowa z Królową” w wykonaniu uczniów kl. IIIb SP Nr 2 im. Św.  Królowej Jadwigi  w Parczewie.

Projekt realizowany jest przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top