Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Spotkania Latarników Polski Cyfrowej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie prowadzi różnorodną działalność. Między innymi  w Czytelni Multimedialnej  odbywają się spotkania , których mają na celu zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie, w ramach spotkań ,,Latarników Polski Cyfrowej”.  Polska Cyfrowa Równych Szans to program powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach.

   Spotkania takie odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy, a prowadzone są przez Panią Annę Welik - wolontariusz z certyfikatem  ,,Latarnik Polski Cyfrowej”. Rolą Latarnika jest stworzenie nowej jakości we własnym środowisku: inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonywanie dotąd nieprzekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci.  Chętnych do poznawania tajników Internetu nie brakuje. Seniorzy chętnie  przychodzą na takie spotkania, uczą się korzystać z Internetu,  poszukują w sieci odpowiednich dla siebie materiałów, jak również  następuje wymiana doświadczeń.

                                                                          Wszystkich zainteresowanych  zapraszamy.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top