Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

SEMINARIUM SZKOLENIOWE BIBLIOTEKARZY

Dnia 12 lutego 2013 roku w Czytelni MGBP w Parczewie odbyło się seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu parczewskiego, organizowane przez Powiatową Bibliotekę  Publiczną  - Centrum Kultury w Parczewie.

W programie szkolenia  znalazło się m.in. :  „ Spotkanie z Julianem Tuwimem ", jako wstęp do obchodów Roku Tuwima 2013 , prowadzone  przez  Panią instruktor PBP -CK w Parczewie Jadwigę  Ogłozińską. Następnie odbyła się  prezentacja realizowanych projektów w MGBP pod nazwą  „ Czytelnia Multimedialna” i  „ Edukacja Regionalna”  przeprowadzona przez   pracowników  MGBP w Parczewie.  Podczas spotkania podsumowana została  również  działalność  bibliotek publicznych powiatu  parczewskiego na koniec 2012 r. przez  Panią instruktor PBP- CK w Parczewie Kamilę  Sternik.  A o  III rundzie  Programu  Rozwoju Bibliotek  opowiadał instruktor WBP im. H Łopacińskiego w Lublinie Pan Grzegorz Winnicki.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top