Get Adobe Flash player

   Wielki zaszczyt i ogromna radość. Prezentacja wystawy '' Nasz Regionalista '' rozpoczeła tegoroczny, X finał Regionalnego Konkursu Literackiego im. Apolinarego Nosalskiego  '' Myśli w słowa zamknięte.'' W trakcie ekspozycji wystawy przybliżono kilka istotnych wątków biograficznych i literackich mistrza i wieszcza słowa pisanego, Apolinarego Nosalskiego: przynależność do królewskiej ziemi parczewskiej; nieśmiertelne fundamenty życia, twórczości i działalności literata; dziedzictwo tradycji i obrzędowości lokalnej; duchowy testament poety.

   W komentarz towarzyszący prezentowanej wystawie wsłuchali się zaproszeni goście: przedstawiciele lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich, członkowie komisji konkursu literackiego, lokalni literaci, uczestnicy konkursu, młodzież szkolna.