Get Adobe Flash player

W skład Biblioteki wchodzą:

 • Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci,
  godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 1000 - 1800
 • Filia Biblioteczna w Tyśmienicy
  godziny otarcia:
  środa 1100 - 1700
  czwartek 1100 - 1800
  piątek 1100 - 1800
 • Filia Biblioteczna w Przewłoce
  godziny otarcia:
  środa 1100 - 1800
  czwartek 1100 - 1800
  piątek 1200 - 1800.

Dane statystyczne wg stanu na 31.12.2009r.

 • 36706 woluminów książek,
 • 1187 czytelników,
 • 16494 wypożyczeń książek i czasopism.

 

Nasze zbiory

Literatura popularnonaukowa

 • Encyklopedie i słowniki
 • Atlasy
 • Przewodniki
 • Albumy
 • Regionalia

Literatura piękna

Nowości z różnych dziedzin wiedzy:

 • Historia
 • Biologia
 • Prawo
 • Marketing
 • Informatyka
 • Geografia
 • Pedagogika i psychologia
 • Literatura religijna

Gazety i czasopisma

 • ogólnopolska:
  POLITYKA
  GAZETA WYBORCZA
  ŚWIAT KOBIETY
  PANI DOMU
  PRZYJACIÓŁKA
 • regionalna: SŁOWO PODLASIA
  DZIENNIK WSCHODNI
  WSPÓLNOTA PARCZEWSKA
  ŻYCIE PARCZEWA
  ZIEMIA PARCZEWSKA
 • dla dzieci:
  ŚWIERSZCZYK
  ABECADŁO

FILIA W TYŚMIENICY

 • ogólnopolska
  PRZYJACIÓŁKA
 • regionalna
  SŁOWO PODLASIA
  ŻYCIE PARCZEWA
  ZIEMIA PARCZEWSKA
 • dla dzieci
  ŚWIERSZCZYK

 FILIA W PRZEWŁOCE

 • ogólnopolska
  PRZYJACIÓŁKA
 • regionalna
  SŁOWO PODLASIA
  ŻYCIE PARCZEWA
  ZIEMIA PARCZEWSKA
 • dla dzieci
  ŚWIERSZCZYK

 

 

Miejsko- Gminna Biblioteka jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
 • gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
 • pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
 • prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna pacjentów szpitali i innych placówek służby zdrowia,
 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 • opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego,
 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

Głównym celem naszej Biblioteki jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, oraz edukacyjną.

   W dniach 7-16 maja 2012 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie

gościła wystawa objazdowa '' Żywot i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego '', przygotowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

   Ekspozycja tej okolicznościowej wystawy wpisana jest w obchody Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego i przypadającej w 2012 roku, 200. rocznicy jego urodzin.                                        Na całość wystawy złożyło się siedem tematycznych plansz: Interesa familijne czyli Wielki świat małego miasteczka; Poeta i świat czyli kartki z podróży; Chata za wsią czyli o powieściach ludowych i nie tylko; Ongi czyli o powieściach historycznych; Roboty i prace czyli pasje literackie, publicystyczne, naukowe i artystyczne; Wieczory drezdeńskie czyli Sprawa kryminalna i Noce bezsenne; Żywot i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego.

   Na każdej z wystawowych plansz zostały przedstawione wybrane fakty z życia, twórczości i działalności Józefa Ignacego Kraszewskiego, archiwalne fotografie, ilustracje, grafiki, ważne cytaty, fragmenty wierszy, utworów prozatorskich, wspomnienia.

   Eksponowanej wystawie towarzyszyło wiele bardzo ciekawych i pouczających spotkań.

Były to m.in.: spotkanie biblioterapeutyczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej CARITAS                w Parczewie '' Józefa Ignacego Kraszewskiego zapiski z wędrówek przez życie '',             którego scenariusz oparty został o fragmenty listów z podróży Kraszewskiego, jego myśli i zapisków napisanych do swoich przyjaciół i znajomych;                                                              lekcje biblioteczne '' Rzecz o Kraszewskim '', które odbyły w  Publicznym  Gimnazjum   im. Władysława Jagiełły w Parczewie, a motyw przewodni lekcji nawiązywał do wielu wątków zaczerpniętych z życia, twórczości literackiej i działalności społecznej Kraszewskiego. Młodzież gimnazjalna miała okazję poznać tego pisarza, jako jednego z najbardziej twórczych ludzi świata na płaszczyźnie literatury, sztuki i  kultury.

   Wystawę obejrzeli również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi   w Parczewie oraz czytelnicy i użytkownicy parczewskiej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.